2019-11-04 20:15:16

Dan obrnutih uloga

Osnovna škola Đure Prejca Desinić raspisuje natječaje za radna mjesta učenika na Danu obrnutih uloga.


Osnovna škola Đure Prejca Desinić